Вторник, 13.11.2018, 06:06
Приветствую Вас Гость

АДВОКАТЫ ОДЕССЫ

Каталог статей

Главная » Статьи » Договор (образец)

Договір про переведення боргу

Договір
про переведення боргу

м.                                          "__” ___ 20 _р.

  
Сторони:
Первісний боржник____________________ (повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи) в 
особі _______ (посада та ПІБ), діючого на підставі________ (статуту, довіреності, положення)  
з однієї сторони, та Новий боржник____________________ в особі _______ (посада та ПІБ) діючого на підставі ________ (статуту, довіреності, положення), з другої сторони, уклали цей Договір про наступне: 


 1. Предмет договору
1.1. Первісний боржник переводить борг за Договором № __ від "__” ___200_ р., укладений між Первісним Боржником _________________(найменування Кердитора) надалі іменується "Кредитор"), а Новий боржник приймає на себе зобов'язання за названим у цьому пункті договором (надалі іменується "Основний договір") 
1.2. Цей Договір укладено Сторонами на підставі письмової згоди Кредитора на переведення боргу, що підтверджується його повідомленням № ___ від "__"___200_ р., яке передане Новому кредитору. 

2. Оплата та порядок розрахунків 
2.1. Первісний боржник сплачує Новому боржнику за переведення боргу винагороду в розмірі ___( ____ ) грн. 
  
3. Порядок виконання зобов’язань
3.1. Новий боржник вправі висувати проти вимог Кредитора всі заперечення, засновані на відносинах між Кредитором і Первісним боржником. 
3.2. Новий боржник зобов'язаний протягом __ днів із дня виконання ним зобов'язання перед Кредитором письмово повідомити Первісного боржника про таке виконання із зазначенням дати, суми і форми виконання та з додаванням завірених Новим боржником копій документів, що підтверджують проведене виконання. 
3.3. З моменту набуття чинності цим Договором у Нового боржника виникає право вимоги до Первісного боржника в сумі, зазначеній в статті 2 цього Договору. Первісний боржник зобов'язаний сплатити цю суму Новому боржнику протягом __ банківських днів із дня набуття чинності цим Договором. 
{smscoin_key}3.4. Первісний боржник не вправі змінювати умови Основного договору без письмової згоди на те Нового боржника. 
3.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються простим векселем (векселями) терміном платежу не пізніше _ днів із дня їхнього виставлення. 
3.6. При видачі простого векселя (векселів) зобов'язання за цим Договором припиняються шляхом їх заміни вексельним зобов'язанням у частині рівній вексельній сумі. 

4. Права та обов’язки сторін
4.1. Обов’язки Первісного боржника: 
4.1.1. Первісний боржник зобов'язується передати Новому боржнику до "__"____200_ р. документи (їхні засвідчені копії), що підтверджують дійсність вимог Кредитора по виконанню зобов'язань: 
1. Договір № _ від "__" _____ 200_ р.; 
2. Специфікація до Договору № _ від "_"_____ 200_ р.; 
3. _____________. 
4.2. Обов'язки Нового боржника: 
4.2.1. Зобов'язується виконати зобов'язання Первісного боржника перед Кредитором на умовах Основного договору. 
4.2.2. Передати поштою або вручити особисто Кредитору один екземпляр цього Договору. 
4.3. Права Нового боржника: 
4.3.1. Новий боржник вправі відмовитися від виконання своїх обов'язків, якщо Основний договір між Первісним боржником і Кредитором буде визнаний недійсним у встановленому порядку. 

5. Відповідальність сторін
5.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. 
5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 
5.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов'язань винна Сторона несе відповідальність у вигляді пені в розмірі __ % від суми несплаченого платежу за кожний день прострочення. 
5.4. За прострочення у здійсненні будь-якого повідомлення винна Сторона сплачує іншій стороні штраф у розмірі __ ( ___ ) грн. _ коп. 

6. Строк дії Договору
6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. 

7. Зміна умов Договору та інші положення
7.1. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу. 
7.2. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку визначеному відповідним чинним законодавством України. 
7.3. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін. 
7.4. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
7.5. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 
7.6. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін. 

Місцезнаходження та реквізити Сторін 

Категория: Договор (образец) | Добавил: kudman (05.11.2010)
Просмотров: 901 | Рейтинг: 2.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Друзья сайта
 • Новотроицкий район
 • Каланчакский район
 • Чаплинский район
 • Категории раздела
  Договор, устав (образцы) [18]
  Договор (образец) [46]
  Block title
  Херсон
  Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Block title
  Copyright MyCorp © 2018 | Бесплатный конструктор сайтов - uCoz